Continúa peligro por agua ingresa a presa de Tavera