Cotuisanos condenan agresión por parte de diputado | Noticia.do